A A A

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych najemców poniżej prezentujemy tak zwanych 10 przykazań, którymi powienien się kierować każdy najemca poszukujący powierzchni reklamowej:

1. Upewnij się, gdzie dokładnie zlokalizowana jest powierzchnia reklamowa,

2. Kontaktuj się tylko z właścicielem powierzchni reklamowej lub jego prawnym pełnomocnikiem,

3. Wynajmuj powierzchnię reklamową tylko w oparciu o pisemną umowę najmu,

4. Upewnij się co do warunków rozwiązania umowy,

5. Pamiętaj o spisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego na poczatku i na końcu trwania umowy,

6. Jeśli powierzchnia reklamowa jest oświetlona, koniecznie wpisz w protokole zdawczo - odbiorczym stan licznika energii elektrycznej,

7. Koniecznie zanotuj w protokole zdawczo - odbiorczym wszelkie uwagi i ewentualne uszkodzenia,

8. W trakcie trwania umowy najmu kontroluj czy Twoja reklama nie uległa uszkodzeniom w wyniku działania warunków atmosferycznych lub wskutek aktu wandalizmu,

9. Kontroluj czy reklama na siebie zarabia,

10. Pamiętaj, że reklama nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za obrazliwe.