A A A
  • Wynajem tablicy reklamowej a podatki

    Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi, Właściciel powierzchni reklamowej ma prawo do opodatkowania swoich przychodów w formie ryczałtu pod warunkiem, że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Decyzję tą potwierdziła Izba Skarbowa